Co to jest Diia.pl ? Dokument poświadcza legalność pobytu Ukraińców w Polsce

Diaa.pl – co to jest?

Diaa.pl to jeden z najnowszych dokumentów elektronicznych, który poświadcza legalność pobytu obywateli Ukrainy na terenie państwa polskiego. Został on dodany do katalogu dokumentów pobytowych stosunkowo niedawno. Od soboty 23 lipca 2022 roku daje on możliwość przekraczania granicy Ukraińsko -Polskiej oraz przemieszczanie się między krajami strefy Schengen. Pozwala on na potwierdzenie tożsamości jego właściciela równie skutecznie jak paszport czy dowód osobisty i jest dostępny w wersji elektronicznej na telefon.

diia.pl

Od jakiegoś czasu słychać było na temat problemów napotykanych przez Ukraińców, którzy wyjechali do swojej ojczyzny, a następnie chcieli wrócić do Polski. Wielu z uciekinierów wojennych po 24 lutego 2022 roku opuściło Ukrainę, szukając schronienia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, zostawiając za sobą całe swoje dotychczasowe życie. Niektórzy z nich musieli wrócić do kraju na przykład po to, żeby uregulować i załatwić wszelkie sprawy administracyjne, na co nie było czasu podczas ewakuacji. Niestety wiele organizacji pomocowych zaczęło zgłaszać, że mają oni problem z powrotem do swoich rodzin w Polsce. W związku z brakiem dokumentów, które poświadczałyby prawo Ukraińców do legalnego pobytu w Polsce lub do skorzystania ze schronienia w naszym kraju, nie mogli oni przekroczyć granicy. Zdarzały się przypadki, w których Straż Graniczna wymagała od obywateli Ukrainy odczekania 90 dni w Ukrainie lub ubiegania się o wizę w konsulacie we Lwowie, co również zabiera sporo czasu.

WZORY DOKUMENTÓW:

Diaa.pl – elektroniczny dokument pobytowy

Ministerstwo cyfryzacji zareagowało rozwiązując problem za pomocą aplikacji mObywatel. Od 23 lipca 2022 każdy obywatel Ukrainy ma możliwość udowodnienia i poświadczenia tego, że jego pobyt na terenie państwa polskiego jest w pełni legalny. Wystarczy do tego smartfon i aplikacja Diaa.pl, która działa na bazie powszechnie używanej rządowej aplikacji mObywatel. Jest to proste, szybkie i skuteczne rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Dokument Diaa.pl jest o tyle uniwersalny, że potwierdza on tożsamość obywateli Ukrainy nie tylko w Polsce, ale też w całej strefie Schengen. Okazując Diaa.pl razem z ważnym paszportem będzie on pełnił rolę dokumentu pobytowego i umożliwi przekraczanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz krajów strefy Schengen.

Diaa.pl – dla kogo?

Komu przyda się elektroniczny dokument diaa.pl i kto może z niego korzystać? Są to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy:

  • ukończyli 18 lat i są pełnoletni
  • przekroczyli granicę polsko-ukraińską po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku
  • mają nadany numer PESEL
  • mają założony Profil Zaufany

Diaa.pl zawiera wszystkie najważniejsze dane osobowe takie jak imię, nazwisko, zdjęcie czy numer PESEL. Może on być używany w zastępstwie za dowód osobisty i paszport i sprawdzi się nie tylko podczas przekraczania granic, ale też podczas korzystania z placówek i usług medycznych czy podpisując na przykład umowę z pracodawcą.

Aplikację mObywatel i dokument Diaa.pl można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store na swój smartfon w pełni bezpłatnie. Do ich aktywowania konieczne jest założenie profilu zaufanego. Można to zrobić bezpośrednio w urzędzie podczas odbierania numeru PESEL, lub złożyć wniosek online i jedynie potwierdzić go we wskazanym punkcie potwierdzającym. Osoby, które mają konto w jednym ze współpracujących banków, mogą założyć profil zaufany bez wychodzenia z domu. Posiadanie dokumentu jest bardzo przydatne, ale nie jest obowiązkowe.